• שיפוץ ומיגון פני שטח של פלטת צינורות במעבים שנפגעו משיתוך(קורוזיה) ובלייה(ארוזיה)

  • שיפוץ מוטות הפרדה ומשטחי אטימה

  • מיגון תאי מים ומכסי קצה מפני פגיעות שיתוך(קורוזיה) ובלייה(ארוזיה)

  • תיקון ציפויים קיימים

  • תיקון ואיטום בתים ,מכסים מחוררים

  • אטימת צינורות דולפים

  • איטום דליפות במחברי אוגנים

מעבים ומחליפי חום (צ'ילרים)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.