העברה מכאנית של כוח  

       גלים (צירים)

 • שיפוץ גלים (צירים) פגועים ומחורצים

 • הגנה על אזורים חשופים מפני תקיפה כימית ופגיעות שיתוך (קורוזיה)

 • שינוי המיקום של תושבות מסבים

       בוכנות הידראוליות 

 • תיקון חריצים במקום, ללא צורך בחימום

 • הגנה על אזורים חשופים מפני שיתוך גימום

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

       שגמים 

 • תיקון חריצי שגמים בעלי מידת יתר

 • שינוי המיקום של חריצי שגמים

       מסבים  

 • שינוי המיקום של תושבות מסב קיימות

 • שיפוץ מיקומי מסבים שניזוקו במקומם, ללא צורך בפעולות עיבוד שבבי

 • תיקון-החלפה של משטחי מסבים בעלי חיכוך נמוך

 • עיצוב מחדש של בתי מסב כדוריים

 • תיקון מסבי מדחפי ספינות

 • יציקת בתי מסב לגלים(צירים)

       בתי פינים ותותבים 

 • הכוונה ושחזור מחדש של פינים בבתים בעלי מידת-יתר

 • שחזור והושבה מחדש של תותבים במיקומים שניזוקו