העברה מכאנית של כוח  

       גלים (צירים)

 • שיפוץ גלים (צירים) פגועים ומחורצים

 • הגנה על אזורים חשופים מפני תקיפה כימית ופגיעות שיתוך (קורוזיה)

 • שינוי המיקום של תושבות מסבים

       בוכנות הידראוליות 

 • תיקון חריצים במקום, ללא צורך בחימום

 • הגנה על אזורים חשופים מפני שיתוך גימום

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

       שגמים 

 • תיקון חריצי שגמים בעלי מידת יתר

 • שינוי המיקום של חריצי שגמים

       מסבים  

 • שינוי המיקום של תושבות מסב קיימות

 • שיפוץ מיקומי מסבים שניזוקו במקומם, ללא צורך בפעולות עיבוד שבבי

 • תיקון-החלפה של משטחי מסבים בעלי חיכוך נמוך

 • עיצוב מחדש של בתי מסב כדוריים

 • תיקון מסבי מדחפי ספינות

 • יציקת בתי מסב לגלים(צירים)

       בתי פינים ותותבים 

 • הכוונה ושחזור מחדש של פינים בבתים בעלי מידת-יתר

 • שחזור והושבה מחדש של תותבים במיקומים שניזוקו