מזחילות ומים עומדים

 • איטום מחברים בין מקטעי מזחילות

 • קיבוע ואטימה של מזחילות אל המבנים הסמוכים של הגג

 

       מרזבים

 • איטום מעקות בני רפויים או פגועים

 • איטום מחדש של מרזבים רפויים או ניזוקים על משטחי גגות

 

       חלונות וצוהרים עיליים

 • איטום סדקים בפלסטיק או בזכוכית

 • איטום מחדש של אטמי חלונות שכשלו

גגות

 

       תפרים ורווחים - מישקים

 • הדבקה מחדש וציפוי של קטעים שהתרוממו בגגות בנויים

 • תיקון מחברים מודבקים או אטומים בחום

 • תיקון ואיטום פחים מחוררים ומגוממים

 • שיקום זוויות ואטימה של שפות גגאיטום רווחי-מישקי בלוחות גגאיטום רווחים-מישקים בתעלות וביחידות מיזוג אוויר

 

       קירות מעקה וכיפות

 • חידוש מילוי המלט במישקי אבן או לבנים

 • איטום סביב פריטים חודרים בקירות מעקה

 • תיקון ואיטום סדקים בקירות

 • הושבה מחדש ודיוס של אבני כיפה רפויות

 • איטום מעל מחברי אבני כיפה

 • אטימת משטחים נקבוביים

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.