מניפות מפוחים ומדחסים

       

 • שיפוץ ושחזור שפות ההתקפה של להבי מניפה שנפגעו משחיקה

 • הגנה על להבי מניפות מפני שחיקה ושיתוך (קורוזיה)

 • הגנה על בתי מניפות מפני שחיקה ושיתוך (קורוזיה)

 • שיפוץ גלי (צירי) מניפות

 • שיפוץ חריצי ההובלה במדחסים רוטוריים

 • שיפוץ בתי מדחסים רוטוריים

 • שיקום ושחזור מרווחים קוניים במשאבות

 • שיקום ושחזור של כיסויי קצה

 • תיקון ומיגון בתי מפוחים ומדחסים

 • תיקון ומיגון לוחות שסתומים

 • איטום ומיגון קולטי אוויר

 • שיפוץ ומיגון של לוח צינורות במצנני ביניים

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.