• תיקון סדקים

  • הושבה מחדש של בתי מסב והתקנה של קסוות מסב

  • תיקון חורים

  • מילוי חללים ופגמים ביציקות

  • אטימת יציקות נקבוביות ושחזור יציקות פגומות

  • שיפוץ ואטימה של אוגנים שהתעוותו או נפגעו מבלאי

  • איטום דלתות גישה

     

מנועים ובתי מנועים 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.